Обучения в Хасково

Go down

Обучения в Хасково

Post by Admin on Thu Apr 14, 2016 11:29 am

Обучения в Хасково

Admin
Admin

Posts : 30
Join date : 2015-11-24

View user profile http://energyefficiency2015.board-directory.net

Back to top Go down

Re: Обучения в Хасково

Post by Admin on Wed May 11, 2016 11:28 am

Здравейте!

Ето още веднъж линк към сайта на проекта: http://veiproject.vuzf.bg/
Прилагам ви и линкове към отделните материали по модули:

I МОДУЛ
1. Европейско и национално законодателство в областта на ЕЕ и ВЕ http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-1.pdf
2. Система за енергиен мениджмънт http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-2.pdf
3. Енергийна информационна система и енергиен мониторинг http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-1.pdf
4. Отчитане и анализиране на потреблението на енергия http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-4.pdf
5. Основни познания за енергийните одити http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-5.pdf

II МОДУЛ
1. Енергийно планиране на общинско и регионално ниво и свързаните с него документи http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-11.pdf
2. Подбор на дейности и мерки за подобряване на енергийната ефективност в общините http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-21.pdf
3. Обхват и съдържание на Общинска програма за енергийна ефективност Концепция за ОПЕЕ http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-31.pdf
4. Обхват и съдържание на Общинска програма за енергийна ефективност http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-41.pdf
5. Финансиране на общинската програма за енергийна ефективност. Финансови източници и схеми за финансиране http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-51.pdf
6. Планови документи на общинско и регионално ниво. Общински планове за действие http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-6.pdf
7. Контрол и мониторинг на изпълнението на плановете за действие http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-7.pdf
8. Базови познания в системите за климатизация на сгради. Системи за използване на аеротермална и геотермална енергия http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-8.pdf
9. Примерна общинска програма по модела на Община Иваново http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf

III МОДУЛ:
1. Основни системи за оползотворяване на възобновяема енергия от слънцето http://veiproject.vuzf.bg/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-12.pdf


Admin
Admin

Posts : 30
Join date : 2015-11-24

View user profile http://energyefficiency2015.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum